Adatkezelési Tájékoztató

Amely készült Dr. Szakács Marianna (Székhely: 8200 Veszprém, Szigeti József utca 13. A. ép.; KSH törzsszám: 695102519) (a továbbiakban: "Egyéni vállalkozó") részéről.

Jelen Szabályzat az Egyéni vállalkozó adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazza az Európai Parlament és az Európai Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletének (2016. április 27.) (a továbbiakban: "GDPR", vagy "Rendelet") a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) való megfelelés céljából.

Elolvasom a teljes dokumentumot (.pdf)